Velkommen til Marine – Arkæologisk – Gruppe

Marine – Arkæologisk – Gruppe

Er en upolitisk og ukommerciel sammenslutning af undervands – amatør – arkæologer hvis formål er at udøve marinarkæologi i samarbejde med museer, arkæologer, myndigheder m.fl., samt at udbrede forståelsen for registrering og bevaring af truede fortidsminder på havbunden.

Gruppen er stiftet i 1976, efter at Hans Dal, under en rødspættejagt i 1975, fandt en undersøiske stenalderboplads i Tybrind Vig på Vestfyn. Dengang var der ingen der vidste hvilken betydning denne boplads skulle få for dansk marinarkæologi.