Årringsdatering

posted in: Årringsdatering | 0

 

Den mest nøjagtige arkæologiske dateringsmetode er dendrokronologi, også kaldet årringsdatering, der bygger på målinger af årringe i træ. De sidste 40 – 50 års omfattende og intensive dræning af landjordens vådområder har medført, at det i dag er vanskeligt at finde bevarede egestammer fra fortiden på land. Derimod har udgravninger af undersøiske stenalderbopladser vist, at der kan ligge velbevarede egestammer på havbunden.

Samarbejdsaftale
I 2005 indgik Marine – Arkæologisk – Gruppe (MAG) en samarbejdsaftale med WM Trædateringslaboratoriet – et samarbejde mellem Moesgård Museum og Wormianum, tidsskriftet Skalks moderinstution i Højbjerg ved Århus – i et projekt der går ud på at forlænge og forbedre den såkaldte grundkurve for egetræ. Med deres mange års erfaring med undervandsarkæologi i Gamborg Fjord og Tybrind Vig, er det MAG`s opgave at rekognoscere, registrere og skære skiver af egestammer i Lillebælt og omkringliggende fjorde og vige.