Dansk Sportsdykker Forbund

Aflysning – Arkæologisk Udvalg

posted in: Arkæologisk Udvalg | 0

AFLYST

I dagene 6.- 8. marts 2015 skulle Arkæologisk Udvalg, under Dansk Sportsdykker Forbund, i samarbejde med Vikingeskibsmuseet i Roskilde have afholdt den traditionsrige Marinarkæologiske konference i Sønderborg, med deltagelse af fagarkæologer, sportsdykkere og andre interesserede.

Men på grund af manglende tilslutning har man (endnu engang) måttet aflyse konferencen.

Det må være er tilslutningen af fritidsdykkere der har svigtet, da de fleste indlæg på konferencen (23) var fra arkæologer.

 

Siden starten af de marinarkæologiske konferencer har Marine-Arkæologisk-Gruppe deltaget hvert år. Men i år havde vi valgt at melde fra.

 

Medarrangør af konferencen, Mikkel Thomsen fra Vikingeskibsmuseet opfordrede os her gennem Facebook at deltage i konferencen og komme med et indlæg.

Hvortil vi svarede, at så længe der ikke var et tema med på konferencen, som omhandlede den debat vi havde startet, om det manglende samarbejdet mellem arkæologer og fritidsdykkere, ville vi ikke deltage.

Hvis ikke det skulle debattere på en marinarkæologisk konference, hvor skulle det så debatteres?

Vi har råbt vagt i gevær overfor Kulturministeren, Kulturudvalget, Kulturstyrelsen og arkæologer:

  • At der på havbunden ligger fortidsminder af organisk materiale, som er under hastig nedbrydning.
  • At de marinarkæologiske museer har ikke ressourcer eller mandskab  til at varetage opgaven.
  • At arkæologiinteresserede fritidsdykkere gerne vil hjælpe arkæologerne –  men de må ikke.
  • At der er en urimelig forskelsbehandling på landarkæologi og undervandsarkæologi.
  • At arkæologi interesserede fritidsdykkere kun ønsker de samme betingelser som man har på landjorden.

 

Op gennem 70erne, 80erne og 90èrne var der et frugtbart samarbejde mellem amatørarkæologer og arkæologer, men dansk arkæologi er ved at miste (hvis de ikke allerede har mistet) en hel generation arkæologiinteresserede fritidsdykkere, hvor der i dag kun er ganske få tilbage, der dyrker denne hobby seriøst, og flere af dem er ved at være oppe i årene.

Der skal nyt på bordet for at genoprette tilliden og samarbejdet mellem arkæologer og arkæologiinteresserede fritidsdykkere.

 

Når man kan få amatørarkæologer til at gå op og ned af en mark med en metaldetektor i al slags vejr, må det også kunne lade sig gøre at få arkæologiinteresserede fritidsdykkere til at søge efter oldsager under vandet.

Men det vil kræve en nytænkning i rekruttering, uddannelse og samarbejde. I den moderne tid vi lever i, får man ikke arkæologiinteresserede fritidsdykkere til at interessere sig for undervandsarkæologi, ved kun at holde foredrag og vise lysbilleder. De skal under vandet og have lov til at finde og tage oldsager op, under kyndig vejledning i samarbejde med museerne, på samme måde som amatør-metaldektor-arkæologen har lov til det på landjorden.

 

Men det vil kræve en radikal ændring af dansk undervandsarkæologi og lovgivningen på området.

 

Derfor vil vi opfordre Arkæologisk Udvalg og Vikingeskibsmuseet til at indkalde til en (NY) Marinarkæologisk Konference med temaet:

FREMTIDEN FOR DANSK MARINARKÆOLOGI med deltagelse fra Dansk Sportsdykker Forbund, Sammenslutningen Af Danske Amatørarkæologer, arkæologiinteresserede fritidsdykkere, amatørarkæologer, Kulturstyrelsen, arkæologer, politikere m.fl.

 

Efter vores henvendelse til kulturminister Marianne Jelved og foretræde for Kulturudvalget i Folketinget er vi blevet inviteret til et møde i Kulturstyrelsen den 12. marts, hvor vi vil fremlægge vores synspunkter.

 

Med dykker hilsen

 

Hans Dal

Marine-Arkæologisk-Gruppe