Arkæologisk Udvalg udstikker en ny kurs

posted in: Ikke kategoriseret | 0

Dansk Sportsdykkerforbunds Arkæologiske Udvalg har sammen med foreninger tilknyttet jyske og sjællandske museer op gennem 70 erne og 80 erne udført væsentlige marinarkæologiske undersøgelser og i fællesskab gennemført uddannelse.

Flere arkæologer er udsprunget af dette miljø og har som universitets uddannede arkæologer overtaget og fagliggjort denne gren. Maineakæologi i Danmark er ikke længere pionerernes boldbane. Arkæologisk Udvalg har indset dette og erkendt, at udvalget i fremtiden vil kunne betjene forbundet bedst ved at revidere udbuddet af arrangementer rettet imod sport dykkere og amatører. Arkæologisk Udvalg – i daglig tale ‘AU’ – planlægger derfor at ‘fortælle historien’ kombineret med dyk på historiske vrag. Det være sig fra svenskekrigene over stormfloden i 1872 til Anden verdenskrig – eller tidligere eller senere. Bare der er historie bag. Vi vil også søge at arrangere ture til andre typer fortidsminder,

Vi vil selvfølgelig også stræbe efter at formidle den teknologiske udvikling for eksempel ved seminarer med deltagelse af interesserede i Side Scan Sonar eller Multibeam Echosoun der —  eller andre interessante søgnings løsninger rettet mod havbunden og det, der ligger gemt i den. Input fra interesserede er som altid velkomne. Send mail til formanden på peter.bue@mail.dk. Udvalget tilbyder stadig en række relevante kurser, som for eksempel Marinarkæologisk Grundkursus, Marinarkæologisk Bopladskursus (der retter sig mod dykkere, som interesserer sig for dansk stenalder)  samt kurser omhandlende arkivsøgninger og positions bestemmelse af historiske vrag.

Men overordnet vil udvalgte nu satse mere på vragdykkere. Mange sportsdykkere besøger et vrag og søger bagefter efter dets historie. Hvornår og hvorfor gik det ned? Hvad var skibets historie? Detaljerne fascinerer. AU starter med et dyk på Dannebrog med tilhørende foredrag om omstændighederne ved skibets forlis, se indlæg andet steds i bladet.
Den videre udvikling sætter kun forbundets medlemmer og fantasien grænser for.

Peter Bue Westh
Indstillet formand
Arkæologisk Udvalg, DSF