Brug de dykkende amatørarkæologer

Brug de dykkende amatørarkæologer

Fritidsdykkerne vil gerne hjælpe fagarkæologerne med at redde vigtig kulturarv på havbunden, men det får de ikke lov til. Det er en højst besynderlig holdning, som nu kun politikerne kan gøre noget ved.

Marine – Arkæologisk – Gruppen og især Hans Dal er ikke hvad-eller-hvemsomhelst. Der er tale om dykkende amatørarkæologer med årtiers teknisk og logistisk erfaring, indvundet ved et stort antal undersøgelser, hvor især de undersøiske, 6.-7.000 år gamle bopladser fra Ertebøllekulturen ved Tybrind Vig og i Gamborg Fjord på Vestfyn må fremhæves. Der er her ubestrideligt tale om de vigtigste udgravninger af submarine bopladser fra Danmarks jægerstenalder. Det meste af tiden har lektor Søren H. Andersen, Aarhus Universitet, stået for den faglige ledelse?—?og dermed det faglige ansvar?—?og han har for nylig i to i dobbelt forstand vægtige monografier publiceret de spektakulære videnskabelige resultater. Jeg har selv, med bopæl på Svinø få kilometer fra de nævnte lokaliteter, haft lejlighed til i mange år at følge disse undersøgelser og kan ligeledes, som stenalderspecialist, skrive under på undersøgelsernes høje kvalitet.

Læs hele artiklen her.


Billede : Hans Dal

Der referere til nedenstående artikler. Se mere her.