Arkæologi på havbunden

Hans Dal

Hans Dal  – undervands-amatørarkæolog

Hans Dal og Hans Erbs fra Marine -Arkæologisk-Gruppe i Fredericia modtog i 2006 prisen som årets arkæologer, for at have bidraget med enestående fund og resultater fra deres årelange udgravninger af de 6-7000 årige undersøiske stenalderbopladser i Tybrind Vig og Gamborg Fjord, på den vestfynske Lillebæltskyst.

Seniorforsker Mag. Art. Søren H. Andersen, Nationalmuseet, som har kendt og arbejdet sammen med gruppen gennem alle årene, udtalte i den forbindelse, at Marine-Arkæologisk-Gruppe er overordentlig kompetente og dygtige – indiskutabelt de mest erfarne og dygtigste amatør -marinarkæologer i Danmark. De arbejder seriøst og på et højt professionelt niveau, hvilket de til fulde har dokumenteret med undersøgelserne i Tybrind Vig og Gamborg Fjord, som har leveret de seneste årtiers mest interessante og banebrydende fund fra den ældre stenalder.

Med et rigt illustreret billedforedrag vil Hans Dal fortælle om 44 års arbejde med marinarkæologi, og om hvordan han ved en tilfældighed fandt den undersøiske stenalderboplads i Tybrind Vig, og blev en af pionererne indenfor dansk marinarkæologi.

 

Vi skal med ned under havets overflade, til en fortid, som endnu kan fornemmes på havbunden.

I de velbevarede dyndlag ligger der stadigvæk resterne af den forhistorisk ”skovbund” med egestammer og grene, hvor bark blade, nødder, ageren m.m. endnu er bevaret, og hvor der ligger flint, hjortetak, knogler, keramik, træ og plantematerialer, som er blevet kasseret eller er gået tabt.

Et spændende og levende foredrag som henvender sig til alle der interesserer sig for forhistorien. Hans Dal vil også fortælle om de tekniske dykker- og vejrmæssige vanskeligheder der er forbundet med en undervandsudgravning, samt de problemer der kan opstå når professionelle- og amatør-marinarkæologer skal arbejde sammen.