Foretræde for Kulturudvalget

posted in: Kulturudvalget | 0

Onsdag den 26. november 2014 tog en deputation fra Marine – Arkæologisk – Gruppe til “Borgen” hvor de havde foretræde for Kulturudvalget, hvor de redegjorde overfor kulturordførerne, at der på havbunden ligger fortidsminder – især fra stenalderbopladser – som er under hastig nedbrydning som følge af naturskabte ændringer i det marine miljø.

Helt frem til 2005, var der et frugtbart samarbejde mellem arkæologer og undervands-amatørarkæologer, hvor der blev afholdt fælles kurser, og hvor undervands-amatørarkæologerne havde lov til at bjærge nedbrydningstruede oldsager.

Undervands-amatørarkæologerne udførte arbejdet vederlagsfrit, og deres lokalkendskab var af stor betydning, som foregik når tid og vejr tillod det.

Derved blev mange unikke oldsager reddet fra at gå til grunde.

I 2005 opdelte Kulturstyrelsen søterritoriet i Danmark i fem områder, som blev tildelt fem museer, som fik ansvaret for det praktiske arbejde med kulturarven på havbunden med registreringer og besigtigelsesdykninger samt samarbejdet med arkæologiinteresserede fritidsdykkere

Men efter at de fem museer havde overtaget ansvaret, blev undervands-amatørarkæologernes rettigheder indskrænket til KUN at observere, fotografere og indberette til museerne.

Hertil kommer den urimelige og ulogiske forskelsbehandling der er på land- og undervandsarkæologi.

Finder en detektor-amatørarkæolog en genstand i jorden, må han grave den fri.

Opdager en undervands-amatørarkæolog en trægenstand i havbunden, må han IKKE vifte den fri.

 

 

I de 9 år der nu er gået har de fem marinarkæologiske museer ikke levet op til deres ansvar, hvad angår besigtigelsesdykninger og samarbejde med undervands-amatørarkæologer.

Derfor har undervands-amatørarkæologerne nu råbt – vagt i gevær – overfor Kulturstyrelsen, museer og arkæologer, og nu også politikerne, for at gøre opmærksom på, at fortidsminder forsvinder på havbunden. Fundene har enestående bevaringsforhold for organisk materiale af træ, vidjer, flet etc., som ikke mere kan findes på landjorden, og har stor international videnskabelig betydning.

 

Den 23.10.2014 Radio DR P4 FYN

Seniorforsker Søren H. Andersen; Moesgård Museum udtaler:

På landjorden samarbejder museerne med amatørarkæologer, men det samme gør sig ikke gældende under vand. Og når amatør-marinearkæologerne ikke må samle fund op fra havbunden, risikerer vigtig viden at gå tabt.

Han kalder det bizart, at man ikke udnytter de kompetencer som undervands-amatørarkæologer har, og siger at myndighederne er svære at danse med i den her sag:

– Vi har et meget stort fagligt problem her. Vores vigtigste videnskabelige fund, i hvert fald i forhold til stenalder arkæologien, ligger og går til grunde på havbunden. Blandt andet fordi vi ikke må bruge de dygtige “sporhunde”, siger Søren H. Andersen.

 

23.19.2014 Radio DR P4 FYN

Politikerne støtter amatør-marinearkæologer så vigtig viden ikke går tabt

Folketingets kulturordførere er nu klar til at imødekomme amatør-marinearkæologernes ønske om at få de samme regler for håndtering af arkæologiske fund, som amatørarkæologer har på land.

”Det er vigtigt, at amatørernes viden bliver brugt rigtigt, siger Alex Ahrendsen (DF).

Det man eventuelt kunne gøre var at give dem en slags efteruddannelse, og så de på frivillig basis kunne være en slags spydspids for museerne”.

På forhånd er der også opbakning til, og forståelse for amatørernes ønske, fra Troels Ravn, der er kulturordfører hos Socialdemokraterne.

”Jeg forstår godt deres ønske, og mener, at det er en rigtig god ide at de kommer i foretræde i Folketinget, så de kan fremlægge deres forslag for det samlede kulturudvalg, siger han.