I 1995 modtog Hans Dal og Hans, Erbs Erik Vesterby Fondens arkæologiske rejselegat på kr. 40.000,- som en anerkendelse for deres arbejde for dansk marinarkæologi.

I forbindelse med Jysk Arkæologisk Selskabs 50 års jubilæum i 2001, modtog Hans Dal et Bog legat på kr. 3000,- som en erkendelse for det marinarkæologiske arbejde han har udført i det nordlige Lillebælt siden 1970.

I 2006 blev Hans Erbs og Hans Dal tildelt prisen ”Årets arkæolog(er)” som hvert år uddeles af SDA – Sammenslutningen af danske amatørarkæologer.

Gennem årene har gruppen udgivet og skrevet følgende artikler og beretninger:

Dansk Sportsdykker Forbunds medlemsblad ”Sportsdykkeren”:

Dal, Hans – Nr. 5 1981 – En undersøisk stenalderbopladsved Lillebælt, s. 19 – 26
Dal, Hans – Nr. 2 1989 – Tybrind Vig endnu engang s. 18 – 20
Dal, Hans – Nr. 2 1990 – Dykkerforbud Tybrind Vig – skal der indføres et dykkeforbud, s. 34 – 35
Dal, Hans – Nr. 4 1991 – Vi vidste ikke hvad vi gik ind til, s. 47 – 48
Dal, Hans – Nr. 6 1991 – Ronæs Skov, s. 28 – 29
Dal, Hans – Nr. 3 1992 – Undersøgelse af Gamborg Fjord,s. 12
Dal, Hans – Nr. 1 1994 – Sportsdykker – amatørarkæologer – hvad skal vi med de undersøiske stenalderbopladsers. 4 – 6
Dal, Hans – Nr. 5 1994 – Hævning af stammebåd – III i Tybrind Vig s. 6 – 8
Dal, Hans – Nr. 5 1998 – Nye vigtige træfund” s. 6 – 7
Dal, Hans – Nr. 3 1998 – M/S “Tybrine”. Marinearkæologisk Gruppes nye marinarkæologiske dykkerskib s. 6 – 8
Dal, Hans – Nr. 4 1998 – Jægerstenalderen” s. 4 – 8
Dal, Hans – Nr. 5 1999 – Et ”bemalet” træskaft fra Ronæs Skov bopladsen s. 4 – 5
Dal, Hans – Nr. 4 2000 – Marinarkæologi – før, nu og fremtiden” s. 4 – 7
Dal, Hans – Nr. 6 2002 – “Et velbevaret ildsted fra jægerstenalderen” s. 30 – 31
Dal, Hans – Nr. 2 2003 – ”Et komplet pileskaft med tværpil og kærv” s. 24 – 25
Dal, Hans – Nr. 1 2005 – ”Senior sommerlejr” 2005 s. 8 – 11
Dal, Hans – Nr. 2 2006 – ”Årringsdatering” s. 16 – 18
Dal, Hans – Nr. 3 2008 – ”Skovarbejde under vandet” s. 30- 30
Dal, Hans – Nr. 5 2009 – ”Søgning efter egestammer” s. 30- 31

Undervandsmagasinet DYK:

Dal, Hans – Nr. 5 1994 – Udgravning af en stenalderboplads under vandet, s. 10 – 16
Dal, Hans – Nr. 1 1996 – Hævning af stenalderbåd, s. 16 – 20
Dal, Hans – Nr. 7 1999 – Jægerstenalderen, s. 43 – 45

VENDS, Årbog for lokal og kulturhistorie på Nordvestfyn 1993, s. 5 – 12

Dal, Hans – Marinarkæologisk Projekt Lillebælt- Jæger- og fiskerfolket i ældre stenalder,

 

Rapporter:

Dal, Hans – 1992, rapport: ”Ronæs Skov” En submarin Ertebølle-plads Gamborg Fjord, Vestfyn. Marine-Arkæologisk-Gruppe

Dal, Hans – 1992, rapport: Rekognoscering, Gamborg Fjord, Vestfyn. Marine – Arkæologisk –Gruppe

Dal, Hans – 1994, rapport: Stammebåd-III i Tybrind Vig, 1994. Marine – Arkæologisk – Gruppe

Dal, Hans – 1994, rapport: Besigtigelse og vurdering af Tybrind Vig bopladsen. Marine – Arkæologisk – Gruppe

Dal, Hans – 1999, rapport: Stammebåd FHM 3705 QQ ”Ronæs Skov”, Gamborg Fjord, Vestfyn. Marine-Arkæologisk-Gruppe

Dal, Hans – 2000, rapport: Dykkerbesigtigelse af de undersøiske stenalderbopladser i Tybrind Vig og ”Ronæs Skov”, Gamborg Fjord.
Marine –  Arkæologisk – Gruppe

Dal, Hans – 2002, rapport: Undersøgelse af undersøisk stenalderboplads Ronæs Skov, Gamborg Fjord. Marine – Arkæologisk – Gruppe

Dal, Hans – 2003, rapport: Undersøgelse af undersøisk stenalderboplads Ronæs Skov, Gamborg Fjord. Marine – Arkæologisk – Gruppe

Dal, Hans – 2004, rapport: Undersøgelse af undersøisk stenalderboplads Ronæs Skov, Gamborg Fjord. Marine – Arkæologisk – Gruppe

Dal, Hans – 2005, rapport: Grundkurve – Projekt 2005. Marine – Arkæologisk – Gruppe

Dal, Hans – 2006, rapport: Rekognoscering & Grundkurve – Projekt 2006. Marine – Arkæologisk – Gruppe

Dal, Hans – 2007, rapport: Indsamlinger af træprøver fra havbunden. Marine – Arkæologisk – Gruppe

Dal, Hans – 2008, rapport: Indsamling af træprøver fra havbunden. Marine – Arkæologisk – Gruppe

Dal, Hans – 2009, rapport: Marinarkæologiske undersøgelser 2009. Marine – Arkæologisk – Gruppe

SDA (Sammenslutningen af danske amatørarkæologer)`s medlemsblad:

Dal, Hans – SDA NYT, Feb. 1996 – Stammebåden – Jæger-fiskerfolkets vigtigste ”redskab”, s. 18 – 24
Dal, Hans – SDA NYT, Feb. 1999 – Jægerstenalderen – Et højt specialiseret træ-teknologisk samfund, s. 40 – 46
Dal, Hans – Arkæologi for alle nr. 1, 2000 – Marinarkæologi – før – nu og i fremtiden, s 8 – 11
Dal, Hans – Arkæologi for alle nr. 4, 2002 – Et ”in situ ildsted fra jægerstenalderen” s. 28-32
Dal, Hans – Arkæologi for alle nr. 1, 2003 – ”Et komplet pileskaft med tværpil og kærv” s. 13 – 14
Dal, Hans – SDA NYT Dec. 2006 – ”Årringsdatering og marinarkæologi”, s 4 – 7

Dal, Hans – Aktuel Arkæologi nr. 6, 2004 ”Ronæs Skov sommeren 2004 s. 28 – 29

Fund & Fortid:

Amlund, Svend – nr. 2, 2007 “Hvad findes mellem hav og land” s.10 – 12
Dal, Hans – nr. 2, 2008 “Skovarbejde under vandet” s. 16 – 19
Dal, Hans – nr. 4, 2009″Søgning efter egestammer”

SKALK

Dal, Hans – Nr. 4, 2002 – Under overfladen, s. 29 – 31.
Dal, Hans – Nr. 5, 2003 – ”En hvas og vinget pil” s 28 – 31
Maj 2004 – Langs Kysten i Fredericia

NAU Nachrichtenblatt Arbeitskreis Unterwasserarchäologie

Dal, Hans – Band 9, 2002 – An in situ fireplace from the Mesolithic Period at „Ronæs Skov“ in the Gamborg Fjord, s. 29 – 34
Dal, Hans – Band 10, 2003 – ”Et komplet pileskaft med tværpil og kærv” s 41 – 42.
Dal, Hans – Band 13, 2006 – ”Årringsdatering” s. 17
Dal, Hans – Band 14, 2008 – ”Súbmarine Hölzer – Schlüsselfúnde für die Jahresring – chronologie oder – Waldarbeiten ünter wasser”

Hertil kommer, at der gennem årene har været skrevet meget i den trykte presse om Tybrind Vig og
Gamborg Fjord samt sendt flere radio- og TV-udsendelser om gruppens arbejde.

Film:

1985 – Piet Van Deurs: Serien ”Vi graver” – ”Enlig mor 14 år for 6000 år siden”.

1987 – TV-Båndværkstedet – ”10 års arbejde på havbunden”.