Foretræde for Kulturudvalget

posted in: Kulturudvalget | 0

Onsdag den 26. november 2014 tog en deputation fra Marine – Arkæologisk – Gruppe til “Borgen” hvor de havde foretræde for Kulturudvalget, hvor de redegjorde overfor kulturordførerne, at der på havbunden ligger fortidsminder – især fra stenalderbopladser – som er … Continued

Arkæologi på havbunden

posted in: arkæologi | 0

Historien om udgravningen af en stenalderboplads i Tybrind Vig   Af Benny Staal, arkæolog cand.mag. Bogen ”Arkæologi på havbunden” er skrevet af dykker og amatørarkæolog Hans Dal. I alt 148 velskrevne sider, inkl. illustrationer, i et handy format, indledes med … Continued

Undersøisk fund i Gamborg Fjord

posted in: Gamborg Fjord | 0

Under en rutinemæssig besigtigelsesdykning på den undersøiske stenalderboplads – Ronæs Skov – i Gamborg fjord, på den vestfynske lillebæltskyst, har undervands-amatør-arkæologer fra Marine – Arkæologisk – Gruppe i Fredericia opdaget en ny køkkenmødding fra Ældre Stenalder, den såkaldte Ertebøllekultur (5.400-3.950 … Continued

Læs vores rapporter

posted in: marinarkæologi | 0

Læs vores spændende rapporter f.eks.: Indsamling af træprøver fra havbunden – 2008 | Pdf. Dokument ( 2,4) MB Marine – Arkæologisk – Gruppe følger løbende op med nye rapporter. Du vi kunne finde vores seneste rapporter på vores nyhedsside.   … Continued

Stammebrønd på Brandsø

posted in: Brandsø | 0

  Den 14.06.07 blev stammebrønden på Brandsø undersøgt af Karsten Kjer Michaelsen, Odense Bys Museer i samarbejde med Marine – Arkæologisk – Gruppe, Fredericia. Stammebrønd på Brandsø

Årringsdatering

posted in: Årringsdatering | 0

  Den mest nøjagtige arkæologiske dateringsmetode er dendrokronologi, også kaldet årringsdatering, der bygger på målinger af årringe i træ. De sidste 40 – 50 års omfattende og intensive dræning af landjordens vådområder har medført, at det i dag er vanskeligt … Continued