Nyt fra Lillebælt

posted in: Lillebælt | 0

En frisk vind fra øst ødelagde nogle af dykkermulighederne på grund af dårlig sigt. Vi prøvede først på nordvest siden af øen, men måtte her opgive på grund af en meget dårlig sigt under vandet. Længere sydpå, på vest siden af øen, ca. over for Hejlsminde på Jyllandssiden var sigten bedre og her vi fandt flere steder med gytje forekomster, men ingen tegn på stenalder, hverken træ, oldsager eller østersskaller. Der blev kun fundet nogle få løsund; en flække og nogle få afslag.

Længere mod sydvest fandt vi en stor træstamme, delvis frilagt i havbunden, ca. 125 meter fra land på en vanddybde af ca. 2.00 m, så nu ved vi ca. hvor den forhistoriske kystlinie har gået.

Vi dykkede også på det sydøstlige hjørne af Brandsø over mod Wedellsborg Hoved, men her fandt vi kun nogle få østersskaller og flintafslag. Her er det helt tydeligt, at kysten her er høvlet af. Der ligger over alt store sten på havbunden, men ingen oldsager. Om søndagen, inden vi skulle tilbage til fastlandet, gik vi en tur langs stranden på sydsiden af øen hvor to fra gruppen – Svend og Jens – som har været landarkæologer i over 25 år fandt – hvad de mener, er en brønd fra Bronzealderen – i strandkanten.

 

Der var lavvandet. Havde der været højvande var de sikkert gået forbi.

Jeg – en vandarkæolog – har ikke en brik forstand på fundet, ville have tolket det som resterne af en trærod og være gået videre. Jeg har sendt fotoet til Søren H. Andersen, Moesgård som har sendt følgende udtalelsel:

”Jo, det ligner unægtelig en brønd!  På vestsiden af Samsø – ved Elsemade – findes en fuldstændig lignende brønd — også i en strandkant ! Den er kun synlig ved lavvande, og når havet ikke har kastet alt for meget sten/grus og tang henover den ! Elsemade-brønden er 14C dateret til yngre bronzealder, men derfor behøver jeres jo ikke at være det  (selvom det nok er sandsynligt)”.

 

Hans Dal
Marine-Arkæologisk-Gruppe