Hans Dal, svømmedykker og amatørarkæolog

Stenalderudstillingen på Moesgård Museum

 

Tema: stenalderfund på havets bund

For snart 40 år siden var Hans Dal og andre dykkere fra Fredericia med til at gøre et stort arkæologisk fund ved Tybrind Vig på Vestfyn. Nu er fundene med i en stor udstilling på Moesgaard Museum. I dag og i morgen fortæller vi historien om de spektakulære fund.

Læs begge artikler her.

Artikel nr. 1 fra Fredericia Dagblad. Hent artiklen her.
Tekst af Erik Madsen –  Foto af Kim Haugaard

Artikel nr. 2 fra Fredericia Dagblad. Hent artiklen her.
Tekst af Erik Madsen –  Foto af Kim Haugaard