Undersøisk fund i Gamborg Fjord

posted in: Gamborg Fjord | 0

Under en rutinemæssig besigtigelsesdykning på den undersøiske stenalderboplads – Ronæs Skov – i Gamborg fjord, på den vestfynske lillebæltskyst, har undervands-amatør-arkæologer fra Marine – Arkæologisk – Gruppe i Fredericia opdaget en ny køkkenmødding fra Ældre Stenalder, den såkaldte Ertebøllekultur (5.400-3.950 f.Kr.).

Se også vores billeder og filmklip

 

Øst for den nuværende bopladsen, blev der samtidig gjort et opsigtsvækkende fund af et træ-anlæg, bestående af ca. 40 – 50 lodretstående stager i forskellige tykkelser, bestående af to halvcirkler som er forbundet med hinanden og ligner et ottetal. Anlægget er ca. 170 cm langt og hver af de to halvcirkler er max. ca. 35 cm i bredden. Hvor de to halvcirkler mødes er bredden kun ca. 14 cm.

Fundet tolkes foreløbig til at kunne være et forhistorisk (fiske)anlæg. (Fiske)anlægget er fundet ganske tæt på land på en vanddybde af ca. ½ meter, og ligger i et område, som tidligere har været tildækket af sand. Derfor må (fiske) anlægget være frilagt for ganske kort tid siden under en østlig vindretning. Allerede ugen efter var (fiske)anlægget igen tildækket af sand, efter at vinden var gået om i vest.

Fundet er indberettet til Kulturstyrelsen og Øhavsmuseet.
Som følge af den lave vanddybde er (fiske)anlægget udsat for naturens kræfter og krabber var allerede i gang med at graver omkring stagerne. Derfor er fundet blevet sikret med fiberdug og sandsække.
Fundet har vist hvor vigtigt det er at der regelmæssigt foretages dykkerbesigtigelser på de undersøiske stenalderbopladser.

Her er det at Marine – Arkæologisk – Gruppes`s lokalkendskab kommer ind i billedet. De kan dykke på alle ugens 7 dage og er ikke afhængig af vind og vejr, men kan tage ud når forholdene er til det, og de kender de undersøiske stenalderbopladser som deres egen bukselomme, og har 42 års erfaring med undervandsarkæologi.

 

Se billeder fra fund i Gamborg fjord her
Se billeder her

Se filmklip fra Marine – Arkæologisk – Gruppe
Ronæs Skov – Gamborg Fjord